تصویر عنوان

وینیل استات مونومر (VAM)

درباره این پروژه

آنچه که در این نوشته به عنوان گزارش تکمیلی مطالعات امکان سنجی (Feasibility Study) آورده می ­شود، به عنوان یک توضیح جدید و اضافه برای مدرک کامل امکان سنجی طرح تولید اسید فرمیک و VAM (که توسط شرکت “توسعه بازار سام”   به انجام رسیده)، تهیه گردیده است.
از آنجا که در این مرحله از کار، مجموعه مدیریتی شرکت سینا فرآیند شمیم پارسه (پتروشیمی پارسه) در نظر دارد تا فقط بخشی از واحدهای عملیاتی طرح کامل فوق الذکر را اجرائی نماید، این گزارش در برگیرنده مشخصات واحد تولید VAM (وینیل استات مونومر) به ظرفیت 30000 تن در سال می باشد و اجرای بقیه واحدها (ذکر شده در مطالعات امکان سنجی اولیه)، در فازهای بعدی پروژه مد نظر قرار خواهد گرفت.
با توجه به آنکه مطالعات امکان سنجی موجود (انجام شده توسط شرکت “توسعه بازار سام”)  به تفضیل طرح تولید VAM با ظرفیت در نظر گرفته شده را پوشش می دهد، مرجع بخشهای ذیل الذکر، عیناً مشابه همان مطالعه بوده و در اینجا مجدداً تأئید می ­گردند:
 • معرفی محصول VAM (خواص، تاریخچه، استانداردها و محصولات جایگزین)
 • بررسی بازار ایران و جهان (ظرفیت تولید جهانی، میزان تولید جهانی، جمع بندی عرضه و تقاضا و ..)
 • بررسی ظرفیت تولید بازار مصرف و رشد مصرف VAM در ایران
 • تحلیل تکنولوژی تولید VAM و معرفی فرآیند منتخب
در خصوص ارزیابی مالی طرح (در این فاز)، مطالعه مبسوط و جدیدی برای اجرای این بخش از طرح انجام پذیرفته که به عنوان بخش اصلاحی (بر روی مطالعه امکان سنجی اولیه و کلی)، ارائه می­ گردد.
در ابتدا به معرفی طرح و سپس آنالیز مالی و اجرائی آن پرداخته می ­شود.

1- مقدمه و معرفی طرح تولیدی VAM

طرح تولید مونومر ونیل استات به ظرفیت 30,000 تن در سال و برای منطقه گچساران مورد مطالعه قرار گرفته است.

در خصوص محل انتخاب شده برای اجرای طرح، موارد ذیل به عنوان مبانی انتخاب مد نظر قرار گرفته­ اند:
 • نزدیکی به مجتمع پتروشیمی اتیلن گچساران و امکان تأمین مطمئن و پیوسته خوراک اتیلن طرح با استفاده از خط لوله
 • نزدیکی به خط سراسری گاز
 • امکان تأمین مطمئن و مناسب آب مصرفی
 • پتانسیل اقتصادی منطقه و موقعیتهای خاص آن در آینده
 • موقعیت مناسب از نظر دسترسی راهها و فاصله از مناطق شهری و روستائی

2 - خوراک طرح

 1. اتیلن به میزان 11000 تن در سال که با استفاده از خط لوله از مجتمع اتیلن گچساران (در حال ساخت) تأمین می ­گردد.
 2. اسید استیک به میزان 22000 تن در سال که با استفاده از تانکر و از مجتمع پتروشیمی فناوران (واقع در منطقه ماهشهر) خریداری و حمل می­ گردد.
 3. گاز طبیعی به مقدار 2/4 میلیون مترمکعب در سال که از خط لوله سراسری قابل تأمین است.

3 - اقلام Utility

 1. برق به میزان 2 مگا وات ساعت که از شبکه سراسری تأمین می­ شود.
 2. آب صنعتی به مقدار 120000 مترمکعب در سال که از خط آب ارسالی به سمت مجتمع اتیلن گچساران (در حال احداث) منشعب خواهد گردید.

4 - تکنولوژی

نظر به آنکه شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی (NPC-RT) به عنوان یکی از شرکتهای برتر دانش بنیان، تکنولوژی تولید VAM با ظرفیت مورد نیاز (30000 تن در سال) را دارا می­ باشد و در جهت حمایت از دانش و توانائی شرکت های داخلی و بومی سازی تکنولوژی­ های تولید محصولات، اولویت اول در این طرح، خرید تکنولوژی تولید VAM از شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی خواهد بود (مگر آنکه در مطالعات تکمیلی بعدی، مشخص گردد که تکنولوژی های روز دنیا، دارای مزایای خاص و غیر قابل دستیابی از طریق این تکنولوژی بومی هستند).

5 - ارزیابی مالی طرح

در راستای ارزیابی شاخص­های اقتصادی و اطمینان از سود دهی طرح مورد نظر، در این بخش نتایج حاصل از مطالعات مالی طرح آورده شده است. توضیح آنکه جداول هزینه ­ها، همچنان منطبق با موارد ذکر شده در مطالعات مفهومی اصلی بوده و در این قسمت، نتایج حاصل از استخراج بخش مربوط به تولید VAM و هزینه ­های ناشی از آن (ثابت و در گردش) ذکر می­ گردد.
همچنین لازم به ذکر است که در این محاسبات (برای سهولت ارزیابی و مقایسه)، نتایج برآوردها بر حسب دلار آورده شده و مد نظر قرار گرفته است.

6 - چکیده طرح

نتایج حاصل از کلیه بررسی های فنی، مالی و اقتصادی طرح تولید VAM به ظرفیت 30000 تن در سال، در جدول ذیل آورده می ­شود:

دسته بندی